"PULS-PLUS"
Filosofgangen - Building of art

 

                              

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejn

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejn

 

   

 

 

Tejn

 

   

 

 

Tejn

 

   

 

 

Tejn

 

   

 

Tejn: Peace sculpture is donated to The Danish House in Palestine
Peace-sculpture to the left donated to The Danish House in Palestine
 

   

 

 

Tejn

 

   

 

 

Tejn

 

   

 

 

Tejn

 

   

 

 

Tejn: Tyr

 

   

 

 

Tejn

 

   

 

 

Tejn

 

   

 

 

Tejn

 

   

 

 

Mathias from: www.basementbelow.com

 

   

 

 

Tejn: Filosofgangen 2010

 

   

 

 

Tejn

 

   

 

top